Izazovi svake prevodilačke agencije

Koliko vam se puta desilo da kažete ne, ne, niste me dobro razumeli?

Čitava naša komunikacija svodi se upravo na to da se prevodi sve ono što neki drugi kaže. U razgovoru sa strancima veoma je važno kako ćete da se razumete, jer pored dobro znanja stranog jezika, u živom razgovorru važan je i govor teča, jačina i boja glasa, jer jedino tako neće doći do nesporazuma.

Sa pisanim tekstom je mnogo lakše. Naime, tekstovi imaju mnogo više veči, a prevodilačke agencije pred sobom imaju ozbiljan zadatak. Tekst treba prevoditi tako da on bude autentičan i originalan is am prevoddilac je ključan, jer on mora da pronađe najbolja rešenja kako se ne bi promašio kontekst samog teksta, dokumenta ili drugog pisanog materijala.

S pravom se može reći da je prevođenje izazov za svakog prevodioca. A osim izazova, prevođenje podrazumeva i veliku odgvornost, ali i znanje iz različitih oblasti. Neophodno je poznavati tematiku.

Predrasude su brojne, a najčešća predrasuda kod ljudi koji nemaju dodira sa prevodilaštvom jeste da svaki tekst može da se prevede na jezik koji znate.

Da li i vi mislite tako?

Glavni izazov za svakog prevodioca je oblast prevođenja!

U našem jeziku imamo mnogo reči kojima se ne zna tačno značenje. Na primer, ako je tekst u oblasti tehnike, on prevodiocima može da zada posebne muke. Samo stručnjaci iz date oblasti mogu precizno i jasno takav tekst da prevedu. U suprotnom, može da se potkrade i poneka greška.

Jedna od predrasuda jeste da rečnih stručnih pojmova svaku muku rešava. Pa, da li je baš tako?

Svi prevodioci će potvrditi da ne postoji rečnik koji sadrži baš svaku reč koja je potrebna za prevođenje. Iako su danas dostupni i mnogi online rečnici i drugi alati za prvođenje, mnogi prevodioci se radije konsultuju sa stručnjacima iz određenih oblasti kako bi posao obavili stručno, efikasno i precizno.

U takvim situacija ne nataje problem zato što se ne zna neka strana reč, već zato što je nepoznata naša reč koja je najčešće neki stručan termin. Ako je reč o prevodu sa stranog na srski jezik, onda situacija moe da bude i mnogo kompleksnija.

Kada prevodilac proceni oblast i materijal za prevođenje, onda preuzima na sebe veliku obavezu i odgovornost i uglavnom se trudi da posao obavi najbolje što može.

Da li postoji savršen prevod?

Ne, naravno da ne psotoji savršen prevod. Baš kao što ne postoji ni tekst koji je savršeno napisan. Prilikom prevođenja svaki prevodilac trebalo bi da zadrži kvalitet originalnog teksta kako bi prevod bio autentičan i dobar. Ukoliko je originalan tekst nedovoljno dobar, onda se svaki prevodilac trudi da loše napisan tekst prevede najbolje što može i tako ga unapredi.

Prevod književnih tekstova

Prevod književne literature je drugačija. Kada se stručni tekst prevodi, prevod se obavlja u dve etape. Najpre se materijal prevede, pa se onda proverava tačnost, kod književnih tekstova postoji nekoliko etapa.

Najpre se napravi radna verzija prevoda, pa se proverava da li je došlo do neke greške ili propusta, a onda se upoređuju original i prevod. Zatim se proverava prevod književnog teksta, jer on mora da bude prilagođen duhu jezika koji se prevodi. Na kraju je neophodno proveriti da li je finalna verzija oličenje izvornog teksta, jer kroz nju ne bi trebalo da se provide izvorni materijal.

A kako se vi snalazite sa prevodom?

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljivih tekstova: