Oblikovanje obrva

Oblikovanje obrva, jedan je od uobičajenih i redovnih tretmana ulepšavanja, koji za cilj imaju postizanje i održavanje urednog i lepog izgleda svake dame.

Brigom o svojim obrvama, svaka dama oslikava i brigu o svom izgledu i o sebi uopšte.

Lepo oblikovane obrve, osim toga što doprinose utisku urednosti i očuvanju vaše lepote, istovremeno i mogu naglasiti crte ili izraz vašeg lica i mogu doprineti utisku koji tokom komunikacije sa drugim ljudima ostavljate.

Šta oblik obrva govori i kako deluje?

Debelo i naglašeno oblikovane obrve, mogu doprineti utisku da delujete umorno ili čak starije nego što to realno jeste. Istovremeno, debele obrve mogu umanjiti vašu izražajnost pogleda, a staviti akcenat na to da delujete namršteno i strogo čak i ako to niste.

To se odnosi posebno u situaciji kada boja vaših obrva odudara od boje vaše kose. Ukoliko vam je recimo kosa svetlija nego što su to vaše obrve, a još uz to obrve imaju debeo i izražajan oblik, onda će utisak namrštenosti biti drastičniji i veći.

Sa druge strane, previše tanke obrve, mogu razvodniti izraz vašeg lica i učiniti da izgledate neupečatljivo i bezizražajno.

Tanke i podignute obrve koje su oblikovane tako da su nakoso i pravolinijski usmerene od unutrašnjosti kapka prema spoljašnjosti, mogu uzrokovati da imate arogantan i drzak pogled. Istovremeno, tako oblikovane obrve mogu uticati i da delujete ozbiljno i strogo, pogotovo ako su tamne.

Suprotan od tog oblika, oblik koji podrazumeva suviše spuštene obrve, izaziva utisak da ste lenja i usporena osoba i da ste nedovoljno borbeni i odlučni kao ličnost.

Oblikovanje obrva

Zbog svega toga, ako želite savršen oblik i utisak koji ćete postići na osnovu oblika svojih obrva, trudite se da one uvek budu uredno oblikovane i to tako da na unutrašnjoj strani budu blago šire u odnosu na to koliko su široke na spoljašnjoj strani.

Kako održavati oblik obrva?

Da bi ste što lakše i preciznije održavali oblik svojih obrva, nastojte na tome da to radite redovno. Čim primetite prve znake i tragove izraslih dlačica koje remete i kvare vaš željeni oblik obrva, čupajte ih i tako ćete veoma jednostavno i lako čuvati odgovarajući oblik, a pritom, tako ćete i uvek imati uredan izgled i izraz lica.

Kako je najlakše oblikovati obrve?

Pored toga što je oblik obrva najlakše održavati redovno, na to poseban uticaj ima i pinceta koju koristite. Pinceta mora biti precizna i odgovarajuće tvrdoće. To znači, da ne sme biti previše mekana niti tvrda i da mora u odgovarajućoj meri pratiti vaše pokrete ruke.

Oblik pincete, treba da bude takav, da je ona zakošena na vrhu i oblikovana tako da sa njom možete precizno prilaziti do korena svake dlačice posebno.

Posebnim čupanjem dlačice po dlačice, izbeći ćete rizik da napravite grešku prilikom oblikovanja obrva.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljivih tekstova: