Pisanje dnevnika

Sigurno u vašoj glavi, svakodnevno, posle brojnih i različitih situacija koje vas zadese, nastane i nadoveže se mnogo različitih misli i razmišljanja koja ne znate kako ili ne želite da podelite sa drugima. Čak i ako te misli i razmišljanja podelite sa drugima, sigurno za sebe sačuvate bar neki njihov detalj koji kao svojevrsna vrsta dragocenosti i deo intimnosti pripada samo vama.

Za sve te misli, razmišljanja, detalje i intimnosti koje pripadaju samo vama, najsigurnije utočište i mesto jeste vaš dnevnik.

Zašto pisati dnevnik?

Uloga dnevnika koji pišete je višestruka. On ne služi samo kao mesto na kome ispoljavate svoje trenutne misli i zapažanja, već on baš te misli i zapažanja čuva. Čuva ih od zaborava i od zuba vremena pred kojim vaše misli i zapažanja blede.

Misli i zapažanja koje prenesete u svoj dnevnik, u njemu uvek ostaju takva kakvim ste ih vi doživeli i oblikovali. U dnevniku, misli se ne zaboravljaju i zapažanja se ne menjaju pod uticajem nekih drugih događaja ili okolnosti. Naprotiv, sve ostaje onako kako je bilo u tom trenutku, u vašoj svesti i podsvesti, onda kada ste tu misao formirali i poželeli da je prenesete na papir.

Zahvaljujući tome, baš zato što čuva vaše misli od zaborava, dnevnik može da vam posluži i kao idealan podsetnik. onda kada pod uticajem vremena i okolnosti koje se nadovezuju i smenjuju, vaše misli počnu da gube prvobitni oblik i da blede.

Baš tada, dnevnik vam može pomoći da neke misli i događaje koje ste opisali razumete i uporedite.

Pisanje dnevnika2

U samom trenutku kada pišete dnevnik, doživećete neku vrstu komunikacije sa sobom. Pisajući, ispoljićete i izbacićete iz svog uma, mnogo više utisaka i doživljaja o tome o čemu pišete, nego što je to slučaj kada o tome samo razmišljate.

Kako pisati dnevnik?

Kako bi sadržaj vašeg dnevnika bio što uredniji, pregledniji i jasniji, čak i onda kada od trenutka pisanja dnevnika prođe vreme, trudite se da obratite pažnju na nekoliko stvari.

Pre svega, iznad svake misli i zapažanja koje napišete u svoj dnevnik, zapišite i vreme i mesto kada i na kome ste to napisali.

Zatim, dnevnik pišite hronološki i redovno, nemojte praviti velike vremenske pauze od sadržaja do sadržaja koji upisujete u dnevnik. Pritom, kada bilo šta upisujete u svoj dnevnik, trudite se da to radite u trenutku kada su vam utisci o tome o čemu pišete sveži. Na taj način, bićete sposobni da se bazirate na veliki broj bitnih i tačnih detalja i utisaka koje imate.

Pisanje dnevnika3

U protivnom, ukoliko dnevnik pišete neredovno ili sa vremenske distance u odnosu na događaj koji opisujete, dovodite u pitanju mogućnost da izgubite maksimalnu preciznost i da ustvari više i ne pišete dnevnik već memoare koji se temelje na prisećanju i sećanju na događaje a ne na trenutnom svežem utisku.

Gde čuvati svoj dnevnik?

Obzirom da je sadržaj vašeg dnevnika zapravo sadržaj vaše intime i svega onoga što je vaš unutrašnji doživljaj, trudite se da svoj dnevnik čuvate na mestu na kome znate da neće biti dostupan drugima. Sakrijte ga na mesto na kome ćete ga samo vi uvek pronaći i na kome će on biti utočište samo za vas i vaše najintimnije misli.

Ukoliko ste u mogućnosti, bilo bi dobro da pronađete dnevnik koji između svojih korica ima ključ i može da se zaključa. Taj ključ, nosite uvek sa sobom i na taj način budite sigurni da sadržaj vašeg dnevnika ostaje samo vaš.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljivih tekstova: