Šta sve utiče na cenu nekretnine?

Većina kupaca, koji su u potrazi za stanom su ubeđeni da cena nekretnine zavisi na prvom mestu od toga kako je nekretnina dizajnirana i koje sve pogodnosti nudi.

U praksi je sasvim drugačije, jer ovi faktori ne moraju biti presudni u uticaju na cenu stana u ordeđenom gradu ili delu grada. Prilikom kupovine stana veoma je važno znati koji su to bitni faktori koji mogu uticati na cenu, jer fizičko stanje nekretnine vremenom gubi svoj uticaj na cenu.

Kupovina nekretnine je za mnoge kupce najveća investicija koju su napravili, a u većini slučajeva kupcima nije jasno kako se formirala cena nekretnine koju žele da kupe. Zbog toga je veoma bitno da kupac pre same kupovine nekretnine razume i njenu vrednost.

Kada se pođe od toga šta sve utiče na cenu nekretnine, na prvom mestu je svakako lokacija. Mesto na kom se nekretnina nalazi u značajnoj meri diktira cenu iste. U smislu dobre lokacije, ne mora biti samo da je nekretnina blizu centra, već ima uticaj i to kakvo je okruženje tj. kakvo je naselje u kom se potencijalna nekretnina nalazi.

Kada je reč o lokaciji, ono što je značajno kod cene, jeste koliko blizu se nalaze škole i kakve mogućnosti za posao postoje na pomenutoj lokaciji. U zavisnosti od ova dva faktora donosi se zaključak da li je lokacije nekretnine dobra ili ne.

Drugu značajan faktor koji može uticati na cenu jeste stanje u kom se nekretnina nalazi.

Pod ovim se misli na to da li je nekretnina skoro renovirana ili ne. Bitan uticaj imaju kuhinja i kupatilo, ukoliko su renovirani ili se nalaze u dobrom stanju, mogu dosta doprineti da se cena nekretnine poveća. Treći faktor su svakako i cene nekretnina u okolini.

Ukoliko se slične nekretnine u susedstvu prodaju po dobroj ceni, znači da ima prostora za povećanje cene.

Ovo su faktori koji zavise isključivo od nekretnine i njenih vrednosti odnosno pogodnosti.

Postoje i spoljašnjie faktori, na koje se ne može uticati u velikoj meri, a koje imaju veliku ulogu u diktiranju cene nekretnina.

Jedan od tih faktora je i ekonomska situacija u zemlji i regionu, kolika su prosečna primanja u određenom gradu, kao i kolika je stopa nezaposlenosti.

Ukoliko su primanja niska, cene nekretnina će padati, jer kupovna moć stanovništva slabi. Veoma slična situacija je i sa rastućom stopom nezaposlenosti. Kada postoji veliki procenat nezaposlenosti, ljudi nisu u mogućnosti da kupuju nekretnine, potražnja za nekretninama slabi i to dovodi do pada cena.

Još jedan od bitnijih spoljinih faktora koji utiče na cenu nekretnine, jeste kamatna stopa. Ukoliko je kamatna stopa niska, znači da su krediti povoljniji odnosno jeftiniji.

Kada je takva situacija, ljudi se češće odlučuju na kredit, kako bi kupili nekretninu, jer kamata neće biti mnogo velika na samu pozajmicu.

Ovde se sada javlja veća potražnja za stanovina i to dovodi do rasta cena.

Zahvaljujući servisu za procenu vrednosti nekretnina u samo nekoliko koraka može se doći do realne vrednosti nekretnine.

Kada se ima u vidu koji su to presudni faktori koji utiču na cenu nekretnine, lakše se formira slika o tome koje su to prednosti koje na osnovu kojih određena nekretnina može dobiti na ceni

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljivih tekstova: