Šta treba da znate o izabranom sudskom tumaču?

Sve je više građana kojima su usluge sudskih tumača neophodne. Kada je potrebna overa poslovne dokumenatcije, ličnih dokumenata, uverenja,saglasnosti i drugih važnih dokumenata, onda vam je neophodan pečat sudskog prevodioca. Kome se obratiti?

Ministarstvo pravde objavljuje javni poziv za angažovanje sudskih prevodilaca i nakon utvrđivanja kriterijuma i određivanja adekvatnog kandidata, izabrano lice stupa na dužnost.

O uslovima koje svaki kandidat koji se prijavi na konkurs bilo je već reči, a samo najbolji dobijaju posao.

Ovlašćeni sudski tumac ima svoj pečat koji sadrži ime i prezime sudskog tumača, kao i oznaku “sudski prevodilac” sa posebnom naznakom jezika za koji je sudski tumač angažovan, kao i njegovo prebivalište.

Privatnost podataka na prvom mestu!

Bez obzira koja je vrsta usluge u pitanju, bilo da prevodite i overavata lična dokumenata ili poslovnu dokumentaciju, vaši podaci su zaštićeni, a privatnost podataka je na prvom mestu.

Svaki ovlašćeni sudski tumač garantuje privatnost i zaštitu podataka, tako da trećim licima nikako neće biti dozvoljeno da pristupe vašim podacima, a samim tim biće sprečene moguće zloupotrebe.

Biti sudski tumač danas u Srbiji nije nimalo lako. Osoba koja je angažovana na ovom poslu mora da bude upoznata sa pravnom terminologijom i našim zakonima, kao i sa svim promenama u našem pravnom sistemu, a takođe mora da bude u toku i sa pravnom terminologijom zemlje na koji prevodi dokumenta. Ne treba pominjati, jer se podrazumeva da se znanje stranog jezika nikako ne dovodi u pitanje i da mora biti na odličnom nivou.

Jedino u ovim situacijama građanima je zagarantovana profesionalna usluga i kvalitetno obavljanje posla.

U pravnom sistemu ne postoje nikakva okvirna tumačenja. Sve je jasno i precizno propisano, tačnost ne sme da izostane, a propisi se moraju poštovati. Kada se svemu navedenom pridoda i dugogodišnje iskustvo, sigurno ćete dobiti brzu, kvalitetnu i efikasnu overu bilo kojeg dokumenta.

A ko snosi odgovornost?

E kada je odgovornost u pitanju, kodsidskih tumača ona je jedan od prirotitenih zadataka. Mora da bude veoma izražena, jer zahteva stručan kadar, a stalno napredovanje i usavršavanje, a pored iskustva neophodna je i odlična koncentracija prilikom obavljanja posla.

Ukoliko niste unapred proverili da li  se vaš odabrani sudski tumač nalazi na spisku registrovanih tumača Ministarstva pravde, učinite to odmah.

Da li cena usluge presudna za izbor sudskog tumača?

Pored osnovnih kriterijuma koje svaki ovlašćeni sudski prevodilac mora da zadovolji, postavlja se pitanje cene njegovih usluga. Kako klijenti da znaju da li je bolji ovlašćeni sudski prevodilac koji ima niže cene usluge ili se treba voditi srpskom parolom ako ne znaš šta je dobro, onda znaš šta je skupo?

Da biste dobili tačnu cenu za prevod određenog dokumenta, neophodno je da izabranom sudskom tumaču pokažete materijal koji treba da se prevodi. Naime, cenu usluge sudskog prevodioca određuje nekoliko faktora, a to su:

-Jezik na koji se prevodi dokumenta i jezik sa kojeg se prevodi;

-Oblast kojoj materijal pripada;

-Broj strana koje treba prevesti;

-Rok za prevođenje i da li je potrebna i overa prevoda.

Imajući na umu da je prevođenje veoma kompleksno i da podrazumeva pužanje specifične usluge, pre nego što se odlučite da unajmite sudskog prevodioca proverite koliko će vas sve to koštati, a to vam može sudski tumač reći tek kada ima uvid u materijal koji je neophodno prevesti.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljivih tekstova: