Tag Archives: biti lepa

Kako biti lepa

Lepota, ne podrazumeva samo skup vaših dobrih i pozitivnih fizičkih osobina. Naprotiv, ona je i odraz vašeg unutrašnjeg bića i trenutnog stanja vaše ličnosti. To je ujedno prvi savet kada sebi ili drugima postavite pitanje “Kako biti lepa?” Da je tako, shvatićete i sasvim jednostavno ako zamislite i uporedite sebe kakvi ste u nekom trenutku kada ste posebno srecni, i

» Read more