Tag Archives: hormoni

Regulacija hormona ishranom

Estrogen i progesteron su ženski polni hormoni koji se luče u jajnicima i odgovorni su za ženske polne karakteristike. Ipak, prvenstvena svrha ovih hormona je polna funkcija, koja služi za reprodukciju. Nivo ovih hormona varira u različitim etapama života, a sa starenjem se njihova proizvodnja smanjuje. Do poremećaja njihovog nivoa može doći iz nekoliko razloga, kao što su trudnoća, PMS,

» Read more