Tag Archives: masaza

Kako masirati ledja

Vaša leđa su, priznaćete, regija tela koja često trpi opterećenje i izložena je osećaju bola i napetosti koje mogu nastati kao posledica izloženosti tom opterećenju ili kao posledica nepravilnog sedenja ili dugotrajnog stajanja. Bol i napetost koji se jave u leđima, predstavljaju neprijatnost za čitav organizam i u zavisnosti od uzroka nastanka mogu biti kratkotrajnog ili dugotrajnog karaktera. Kratkotrajni bol

» Read more